Женско иновативно предузетништво

„ИСКУСТВО КАО ПОДРШКА“

Реализацију пројекта подржало Министарство за иновације и технолошки развој

О ПРОЈЕКТУ

Промоција женског иновативног предузетништва представља један од посебно значајних предуслова даљег развоја женског предузетништва. Примери успешних жена предузетница које су примениле иновације у свом пословању и њихова искуства, почетницама могу послужити као модел који треба следити.

Поред тога помаже разбијању устаљених културолошких концепата и инспирише жене којима недостаје храброст да се осамостале или иновирају своје пословање.

Такође подстиче  ученице средњих школа и студенткиње да размишљају о могућности да стечено образовање буде основ за предузентишво и сигуран посао.

Оно што је најважнији циљ програма промоције женског иновационог предузетништва је да се подстакне  развој друштвене свести и створе потребни услови да се пословни амбијент промени и да се у деловањеу привредних друштава и предузетника у већој мери нађу жене као оснивачи, власници или деоничари привредних субјеката.

Са каквим се ситуацијама жене иновативне предузетнице сусрећу, знају ли какве су им могућности и како се бављење предузетништвом одражава на квалитет њиховог живота?

Важно је пратити статистике, оне нас усмеравају куда да идемо.

Према статистикама, велики број жена има потенцијала и могућности да се баве иновативним предузентиштвом али се не усуђују да их користе.

ПОДАЦИ

У складу са подацима из Стратегија за родну равноправност од 2021. до 2030. и даље не постоји системска родна статистика о предузетнишву жена. Учешће жена у предузећима је 24% а међу регистрованим предузетницама је 32%.

Међутим, проценат предузетница расте тако да их сад већ има 30% али су углавном у питању микро предузећа у којима има до 10 запослених.

Преко 80% предузетница је орјентисано на град, имало је претходног искуства и оријентисано је на локлано тржиште.

Верујемо да ће позитивни примери и подељења искуства о превазилажењу ситуација на путу до успешног бављења било којим послом, оснажити жене и подстаћи их да се одваже и започну или иновирају сопствено пословање.

 

Није новост да је за пословање у Србији веома важно имати пословне контакте па исто важи и за предузетнице поготово оне које се баве иновативним пословањем.

Колико ту помаже повезаност, такође је значајно питање?

Економским оснаживањем жена постиже се и родна равноправност која је глобални стратешки циљ.

Кроз промоцију и афирмацију женског иновационог предузетништва, тежи се системском унапређењу иновационог предузетништва међу женама на националном и локалном нивоу.

Крајњи циљ је повећање свести о важности женског иновационог предузентиштва, повећање степена информисаности о мерама подршке.

Примери из праксе

Интересује Вас пројекат?

Потрудићемо се да одговоримо на сва Ваша питања.